Call Center Cotel dysponuje nowocześnie wyposażonym contact center, działającym na zlecenia zewnętrzne.

Obecne możliwości telecentrum pozwalają na przeprowadzenie kilku tysięcy rozmów dziennie, co przy jedynie ośmiogodzinnym systemie pracy daje już kilkadziesiąt tysięcy rozpoczętych rozmów.

Call Center Cotel dysponuje 80 stanowiskami pracy konsultantów oraz kilkunastoma stanowiskami supervisorów.

Zapewniamy dogodne warunki rekrutacyjne oraz szkoleniowe. Pracujemy w trybie zmianowym, również w weekendy. Nie zapominamy o komfortowym zapleczu socjalnym dla pracowników naszego telecentrum.

W zależności od potrzeb Klienta jesteśmy w stanie wydzielić dowolną ilość stanowisk operatorskich do obsługi zleconego przez niego projektu.

Dzięki zastosowaniu aplikacji klasy CRM obsługujemy wszystkie interaktywne kanały komunikacji:

  • Telefon
  • Faks
  • e-mail
  • SMS
  • MMS
  • www
  • a także korespondencję pocztową