Podstawą funkcjonowania naszego Contact Center jest system Altitude Software.

Podsystem Altitude Softvisor umożliwia planowanie hierarchii działań, wyznaczanie zespołów agentów i trybów pracy, ujednolicenie kolejki dla wszystkich kanałów informacji oraz nanoszenie korekt optymalizujących działanie call / contact center. Pozwala również na monitorowanie wydajności pracy konsultantów i świadczenia poszczególnych usług. Do podstawowych aplikacji Call Center Cotel należą:

  • Altitude uAgent (aplikacja obsługi konsultantów)
  • Altitude Voice (obsługa, przekierowanie i nadawanie ważności połączeniom zewnętrznym)
  • Altitude E-mail (odbiór, filtracja i wysyłka poczty mailowej)
  • Altitude IVR (początkowy kontakt interaktywny z Klientami telecentrum)
  • oraz aplikacja Altitude Collaborator, która integruje pracę agentów z serwisami na stronach www

Systemowe opcje obsługi Klientów pozwalają na dokonywanie przez contact center zwrotnych połączeń Callback wstępnie zaznaczanych przez Klienta na stronach www, synchronizację działania przeglądarki www klienta z pracą konsultanta telecentrum za pośrednictwem aplikacji Collaborate (samodzielne wypełnianie formularzy) oraz dostęp do aplikacji Web chat używanej, gdy wszystkie linie telefoniczne Klienta są zajęte.