Na pewno każdy z nas nie raz próbował kontaktować się z operatorem sieci komórkowej, bankiem, dostawcą Internetu czy innym usługodawcą. Wtedy zwykle połączenie odbierał "automat", czyli właśnie IVR.

IVR to system automatycznej informacji głosowej. Pozwala na automatyczną obsługę rutynowych zapytań Klientów, którzy są instruowani głosowo o możliwościach systemu i samodzielnie mogą wybierać odpowiednie opcje.

Instrukcje IVR pozwalają opóźnić kontakt z Konsultantem i ocenić temat przyszłej rozmowy. Podczas poszukiwania właściwej informacji, działu, operatora, czy produktu Klient jest automatycznie naprowadzany przez system podpowiedzi głosowej, może też w każdej chwili zaakceptować bądź odrzucić zaproponowaną wiadomość, cofnąć się czy wrócić do początku poszukiwań.

Najczęstszą formą wykorzystania IVR jest identyfikacja Klientów, np. po numerze PIN i na jej podstawie automatyczna prezentacja informacji dotyczących danego Klienta. System IVR zapewnia:

  • obsługę Klientów oczekujących na połączenie z operatorem
  • kierowanie połączeń do konkretnych działów w firmie,
  • jednoczesną obsługę wszystkich połączeń wykonywanych pod jeden numer,
  • możliwość nagrywania własnych zapowiedzi.