Call Center Cotel proponuje swoim Klientom przeprowadzanie badań marketingowych i społecznych.

Jesteśmy przygotowani między innymi na: badanie odbioru reklam i ich efektywności, mierzenie zadowolenia z produktów i usług, badanie znajomości i postrzegania marki, analizę działań firm, ich wizerunku i satysfakcji pracowników.

W ramach każdego naszego przedsięwzięcia zapewniamy dobór odpowiednich narzędzi badawczych.

Pomaga nam w tym wykorzystanie systemu CATI Support, który pozwala także na szybkie generowanie wyników oraz kontrolę jakości badań w trakcie ich prowadzenia.

W telecentrum każde zadanie podejmujemy w szybki i profesjonalny sposób.

Wyniki badań przedstawiamy w formie przejrzystych i czytelnych raportów, aby spełniać oczekiwania Klientów.

W naszym call center oferujemy także realizację działań w zakresie: współtworzenia kwestionariuszy i scenariuszy wywiadów czy ankiet, doboru prób badawczych, wybierania odpowiednich grup respondentów, kodowania ankiet, budowania baz danych, przetworzenia informacji oraz szczegółowe raportowanie z przedsięwzięć.