Zaawansowana technologia teleinformatyczna, sprzęt komputerowy oraz wykwalifikowana kadra sprawiają, że Call Center Cotel jest w stanie obsługiwać zarówno ruch telefoniczny przychodzący, jak i wychodzący.

Podstawą funkcjonowania naszego Contact Center jest jeden z najlepszych na świecie systemów Altitude Software. Oprogramowanie to zawiera kilka wzajemnie się uzupełniających aplikacji o jednolitych interfejsach oraz podsystem Altitude Softvisor do zarządzania tymi aplikacjami.

Oczywiście całości wykonywanych usług w Call Center Cotel pomagają znakomite warunki lokalowe i niezawodna kadra. Naszym klientom gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.